Cenník

NZZ – Xenon SK, s.r.o. sídlo Vyšná Úvrať 1884/13,  Košice, IČO: 44 828 926

CENNÍK VÝKONOV, SLUŽIEB

Jednodňová zdravotná  starostlivosť (JZS)

prevádzka  Maurerova 21, Košice

1. Poplatok za nadštandard  v rámci JZS                     od 30,- € do 200,-€

2. Poplatok za lôžko počas noci                                  150,- € / lôžko

(v prípade nutnosti pozorovania po operácii)

3. Exstirpácia ben., alebo mal. névu v lokálnej anestézii (znamienka, výrastky, bradavice)

(nezmluvná zdravotná poisťovňa, nezmluvný výkon)

                               1x                                                                          40,- €

                               2x                                                                          60,- €

                               3x                                                                          80,- €

                               4x                                                                          90,- €

                               5x                                                                       100,- €

Histologické vyšetrenie hradené osobitne                                

podľa cenníka Unilabs Slovakia, s.r.o.

4. Priama úhrada operačného výkonu pacient SK

(nezmluvná zdravotná poisťovňa, v závislosti od typu operačného výkonu)

V odbore

 • chirurgia, úrazová chirurgia                                     od 300,- € do 2500,- €
 • gynekológia                                                              od 300,- € do 550,- €
 • urológia                                                                    od 350,- € do 650,- €

5. Priama úhrada operačného výkonu cudzinec (z krajiny Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina)

(v závislosti od typu operačného výkonu)

V odbore

 • chirurgia, úrazová chirurgia                                      700,- € + anestézia
 • artroskopický výkon                                                 1200,- €+ anestézia
 • gynekológia                                                               350,- € + anestézia
 • urológia                                                                     400,- € + anestézia
 • exstirpácia znamienka v lokálnej anestézii          podľa cenníka pre SK pacientov
 • exstirpácia znamienka v celkovej anestézii          100,- € + anestézia
 • celková anestézia                                                       450,- €

6. Priama úhrada operačného výkonu cudzinec (mimo krajiny Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina)

(v závislosti od typu operačného výkonu)

V odbore 

 • chirurgia, úrazová chirurgia                                       900,- € + anestézia
 • artroskopický výkon                                                 1500,- € + anestézia
 • gynekológia                                                                   500,- € + anestézia
 • urológia                                                                          650,- € + anestézia
 • exstirpácia znamienka v lokálnej anestézii          – podľa cenníka pre SK pacientov
 • exstirpácia znamienka v celkovej anestézii           200,- € + anestézia
 • celková anestézia                                                       600,- €
 • podanie infúznej liečby na vlastnú žiadosť pacienta           20,- € / 1 infúzia

po dohode           

Administratívne služby, napr.:                                                        5,90 €

       –      vystavenie potvrdenia na vlastnú žiadosť

              (do práce, šport, iné)                                                                        

 • vypísanie oznámenia o úraze,

              správy lekára pre komerčné poisťovne

 •                výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť,

               pre komerčné poisťovne 

 •                lekárska správa pre potreby súdu, občiansko – právne,

               trestno – právne a správne konanie                                             

 •                vyplnenie tlačiva na úradné účely vyššie neuvedené

               na vlastnú žiadosť                                            

V cenníku sú uvedené sumy za výkony na vlastnú žiadosť pacienta, neuhrádzané zo zdravotného poistenia a ceny za výkony bez zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami.

Platnosť od 1.4.2020