Dôvera ZP, a.s. zmluvný partner 
Zoznam vykonávaných operačných výkonov v jednotlivých odboroch pre poistencov
Dôvera ZP, a.s.:

1. Chirurgia, úrazová chirurgia – výkony:

1. extirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalovi v celkovej anestézii, v lokálnej anestézii
2. extirpácia krčnej cysty
3. extirpácia mediálnej krčnej cysty
4. operácia syndrómu karpálneho tunela
5. operácia jednoduchých prietrží
6. operácia hemoroidov
7. operácia análnych fistúl a fisúr
8. transrektálna polypektómia
9. korekčná operácia ušníc (pre plnú úhradu z verejného zdravotného poistenia je podmienkou zdravotná indikácia výkonu, inak na priamu platbu poistencom)
10. operácia Dupuytrenovej kontraktúry (punkčná fasciotómia, parciálna fasciektómia, totálna fasciektómia)
11. operácie šliach na ruke: tenolýza, sekundárna sutúra šľachy, transpozícia šľachy, voľný šľachový transplantát
12. operačné riešenie epicondylitis radialis
13. operačné riešenie epicondylitis ulnaris
14. operačné riešenie hallux valgus
15. operačné riešenie neuralgie Mortoni
16. artroskopické výkony v kolennom zhybe
17. operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
18. operácia poúrazovej paartukulárnej burzitídy vo všetkých lokalizáciách
19. operácia pollex saltans
20. operačné riešenie synovitis cubiti
21. extirpácia gangliómu

2. Urológia – výkony:

1. operácia fimózy – cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
2. operačná repozícia parafimózy
3. frenuloplastika pre frenulum breve
4. plastika varikokély
5. divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
6. resekcia carunkuly uretry
7. sterilizácia u muža
8. operácia jednoduchej hydrokély u mužov
9. operácia jednoduchej hydrokély u chlapcov
10. resekcia kondylomát na penise
11. optická uretrotómia krátkej striktúry
12. diagnostická cystoskopia
13. orchiektómia pri atrofickom semenníku alebo pre karcinóm prostaty
14. orchiektómia pre karcinóm prostaty
15. uretrálna suspenzia (s použitím suburetrálnej pásky na liečbu stresovej inkontinencie)
16. zavedenie a odstránenie ureterálnej endoprotézy

3. Gynekológia – výkony:

– aktualizuje sa