O nás

Neštátne zdravotnícke zariadenie

poskytuje zdravotnú starostlivosť v rámci:

  • jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch chirurgia, úrazová chirurgia (traumatológia, zahŕňa aj ortopedické výkony), urológia, gynekológia

V súčasnej dobe, ktorá vyvíja tlak na rýchle, promptné riešenie situácií a kladie dôraz na skorý návrat k pracovným i iným povinnostiam, je dôležité zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti s minimálnou časovou stratou a samozrejme, čo je najdôležitejšie, s dosiahnutím uspokojivého výsledku pri odstraňovaní problému. V danej súvislosti Vám ponúkame k dispozícii profesionálny tím vysoko erudovaných a skúsených zdravotníckych pracovníkov, ktorí Vám poradia a v rámci svojich ľudských, zmluvných i zákonom stanovených možností prispejú k Vašej dobrej zdravotnej a samozrejme i mentálnej kondícii.

Operačné výkony uskutočňujeme v našom zdravotníckom zariadení v poobedňajších hodinách, prípadne cez víkendy, čo umožňuje pacientovi rýchly návrat do pracovného procesu i osobného života. Predoperačná príprava trvá päť hodín (príjem potravy a nápojov je obmedzený len v rozmedzí piatich hodín pred operáciou), návrat do domáceho prostredia je spravidla do 2 hodín po uskutočnenom zákroku (závisí od typu zákroku). Operačné výkony vykonávame aj u detí, a to už vo veku od jedného roku života.

Naši zdravotnícki pracovníci majú niekoľkoročné skúsenosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v jednodňovej chirurgii. V prípade zdravotného problému, prosíme, prezrite si ponuku operačných výkonov na našej stránke podľa jednotlivých zdravotných poisťovní. Ak sa tam nájdete, alebo aj nie, kontaktujte nás na uvedených telefónnych číslach, prípadne na uvedenej emailovej adrese. Poradíme Vám a bližšie Vás usmerníme.

Sľubovať zázraky si nemôžeme a nechceme dovoliť. Našim cieľom sú však zdraví ľudia a preto sme tu …pre Vaše zdravšie zajtrajšky.