Operačné výkony-VšZP

VšZP, a.s. nezmluvná poisťovňa
Zoznam vykonávaných operačných výkonov v jednotlivých odboroch pre poistencov VšZP, a.s.:

1. Chirurgia – výkony:

1. operácia jednoduchých prietrží
2. transrektálna polypektómia
3. operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
4. extirpácia sakrálneho dermoidu
5. operácia varixov dolných končatín
6. operácia análnych fistúl a fisúr (nízkych)
7. operácia hemoroidov
8. extirpácia banígneho nádoru prnej žľazy

2. Urológia – výkony:

1. operácia fimózy – cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
2. operačná repozícia parafimózy
3. frenuloplastika pre frenulum breve
4. plastika varikokély
5. divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
6. resekcia carunkuly uretry
7. orchiektómia pri atrofickom semenníku
8. resekcia kondylomat na penise
9. orchiopexia retinovaného hmatného semenníka (nie pri kryptorchizme)
10. zavedenie a odstránenie ureterálnej endoprotézy
11. suburetrálna aplikácia implantátov pri stresovej inkontinencii alebo pri vezikorenálnom refluxe
12. resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka
13. operácia jednoduchej hydrokély u mužov
14. extirpácia kožných nádorov na vonkajších genitáliách
15. optická uretrotómia krátkej striktúry
16. biopsia prostaty
17. ureteroskopia
18. operačná repozícia parafimózy

3. Traumatológia (úrazová chirurgia), ortopédia – výkony:

1. artroskopické výkony v kolennom zhybe
2. operácia Dupuytrenovej kontraktúry (punkčná, parciálna, totálna fasciektómia)
3. operácie šliach na ruke – tenolýza
4. operácia syndrómu karpálneho tunela
5. operácia ruptúry Achilovej šľachy
6. operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
7. operačné riešenie neuralgie Mortoni
8. operačné riešenie synovitis cubiti
9. operačné riešenie pollex saltans
10. operácia poúrazovej parartikulárnej burzitídy vo všetkých lokalizáciách
11. operačné riešenie epicondylitis radialis
12. operačné riešenie epicondylitis ulnaris
13. operačné riešenie hallux valgus
14. operačné riešenie digitus hammatus
15. operačné riešenie digitus malleus
16. operačné riešenie digitus supraductus
17. operačné riešenie metatarsus I. varus

4. Gynekológia – výkony:

1. gynekologické vyšetrenie v narkóze
2. dilatácia a kyretáž
3. excízia vulvy
4. konizácia cervixu
5. operácia cýst glandulae vestibularis- Bartolinskej žľazy
6. excízia zo steny pošvy na histológiu
7. resekcia vaginálneho septa
8. prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov