Operačné výkony-Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Union ZP, a.s. zmluvný partner 
Zoznam vykonávaných operačných výkonov v jednotlivých odboroch pre poistencov
Union ZP, a.s.:

Chirurgia, úrazová chirurgia – výkony:

 1. extirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalu v celkovej anestézii
 2. extirpácia krčnej cysty
 3. operácia syndrómu carpálneho tunela
 4. operácia jednoduchých prietrží
 5. operácia hemoroidov
 6. operácia análnych fistúl a fisúr
 7. transrektálna polypektómia
 8. korekčná operácia ušníc
 9. operácia dupuytrenovej kontraktúry
 10. extirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalu – v lokálnej anestézii
 11. operácie šliach na ruke: tenolýza, sekundárna sutúra šľachy, transpozícia šľachy
 12. operačné riešenie epicondylitis radialis
 13. operačné riešenie epicondylitis ulnaris
 14. operačné riešenie hallux valgus
 15. operačné riešenie neuralgie Mortoni
 16. artroskopické výkony v kolennom zhybe
 17. artroskopické výkony v členkovom zhybe
 18. operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
 19. operácia poúrazovej burzitídy vo všetkých lokalizáciách
 20. Operácia pollex saltans
 21. Operačné riešenie synovitis cubiti
 22. extirpácia gangliómu

Gynekológia – výkony:

 1. gynekologické vyšetrenie v narkóze
 2. dilatácia a kyretáž
 3. excízia vulvy
 4. konizácia cervixu
 5. operácia cýst glandulae vestibularis- Bartolinskej žľazy
 6. excízia zo steny pošvy na histológiu
 7. resekcia vaginálneho septa
 8. prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov

Urológia – výkony:

 1. operácia fimózy – cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
 2. operačná repozícia parafimózy
 3. frenuloplastika pre frenulum breve
 4. plastika varikokely
 5. divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
 6. resekcia carunkuly uretry
 7. sterilizácia muža
 8. operácia jednoduchej hydrokély mužov
 9. resekcia kondylomát na penise
 10. optická uretrotómia krátkej striktúry
 11. diagnostická cystoskopia
 12. orchiektómia pre ca prostaty
 13. orchiektómia pri atrofickom semenníku
 14. uretrálna suspenzia(pri ženskej inkontinencii)
 15. uretrocystoskopia
 16. Orchiopexia retinovaného hmatného semenníka