Cenník výkonov a služieb

Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS)
prevádzka Maurerova 21, Košice

1. Poplatok za nadštandard v rámci JZS

30€

2. Poplatok za lôžko počas noci (v prípade nutnosti pozorovania po operácii)

70€ / lôžko

3. Extirpácia ben., alebo mal. névu v lokálnej anestézii (znamienka, výrastky, bradavice)
(nezmluvná zdravotná poisťovňa, nezmluvný výkon)

1×40€
2×60€
3×80€
4×90€
5×100€

Histologické vyšetrenie hradené osobitne podľa cenníka HIS – Dg s.r.o. uvedeného na www.hisdg.sk

4. Priama úhrada operačného výkonu pacient SK
(nezmluvná zdravotná poisťovňa, v závislosti od typu operačného výkonu)

V odbore – chirurgia, úrazová chirurgia

od 300€ do 1200€

V odbore gynekológia

od 200€ do 450€

 V odbore urológia

od 235€ do 450€

 

6. Priama úhrada operačného výkonu cudzinec (mimo krajiny Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina)
(v závislosti od typu operačného výkonu) 

 V odbore – chirurgia, úrazová chirurgia

500€ + anestézia

– artroskopický výkon

1200€ + anestézia

– gynekológia

300€ + anestézia

– urológia

350€ + anestézia

– extirpácia znamienka v lokálnej anestézii

– podľa cenníka pre SK pacientov

– extirpácia znamienka v celkovej anestézii

200€ + anestézia

– celková anestézia

300€

7. Podanie infúznej liečby na vlastnú žiadosť pacienta

5€ / 1 infúzia


8. Administratívne služby

– vystavenie potvrdenia na vlastnú žiadosť (do práce, šport, iné)
– vypísanie oznámenia o úraze,
– správy lekára pre komerčné poisťovne
– výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť,
– pre komerčné poisťovne
– lekárska správa pre potreby súdu, občiansko – právne,
– trestno – právne a správne konanie
– vyplnenie tlačiva na úradné účely vyššie neuvedené
– na vlastnú žiadosť

5,90€

V cenníku sú uvedené sumy za výkony na vlastnú žiadosť pacienta, neuhrádzané zo zdravotného poistenia a ceny za výkony bez zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami

Platnosť od 1.1.2015