Ambulancia:

Chirurgická ambulancia Poliklinika Sever
Komenského 37/A
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 44 75
Odborný garant: MUDr. Darina BRAŠKOVÁ

Ordinačné hodiny:

Pondelok    12.30 – 15.30
Utorok          7.30 – 12.30
Streda          7.30 – 12.30
Štvrtok        12.30 – 15.30
Piatok           7.30 – 12.30 párny týždeň
Piatok         12.30 – 15.30 nepárny týždeň

Korešpondenčná adresa:

Xenon SK, s.r.o.
Vyšná Úvrať 1884/13
Košice 040 14
IČO: 44 828 926
DIČ: 202 284 6639

Kliknutím na obrázok sa otvorí mapa:

 

Zmluvné poisťovne: